Články o krmení

Kolika - bolest břicha

Nemoci ve střevní oblasti u koní jsou běžně často označovány pojmem kolika. Termín kolika neoznačuje konkrétní onemocnění nebo diagnózu, ale bolest břicha. KŘEČOVÁ KOLIKA Nejběžnějším onemocněním střevní oblasti je křečová kolika nebo také spastická kolika. Jedná se o poruchu funkce střev, při níž se svaly střevní stěny dostávají do křeče, což způsobuje silnou bolest. Příčinou může být dietetická chyba, nadměrná zátěž, krmení velkého množství koncentrovaného krmiva těsně před nebo po práci ko...

Žaludeční vředy u koně

Definice "žaludečních vředů" U koní jsou často diagnostikovány žaludeční vředy nebo léze na žaludeční sliznici. Závodní koně mají 99% pravděpodobnost, že získají tuto diagnózu. Léze se mohou vyskytovat v kožní sliznici (ESGD) nebo v glandulární sliznici (EGGD) a mohou vznikat ze zvýšené produkce žaludeční kyseliny a / nebo z oslabení mechanismů chránícím proti kyselinám. Tyto dva jevy jsou spouštěny stresovými situacemi, jako je výcvik, přeprava koně, na níž kůň není zvyklý, nutričními streso...

Anatomie a fyziologie trávícího traktu koně

Jednotlivé procesy trávení se dělí na příjem krmiva (požití), trávení, absorpci (vstřebání) a vylučování. Trávení začíná již v tlamě koně. Kůň krmivo přijímá pohyblivým jazykem, řezáky a pysky. Kůň používá tlamu k rozdrcení krmiva, přičemž počet přežvýknutí se u středně velkých plemen pohybuje okolo 50 až 60 žvýknutí za minutu. Velký kůň potřebuje asi 40 minut, aby pojal 1 kg objemového krmiva, zatímco 1 kg ovsa sní asi za 10 minut. S tím souvisí různě velká produkce slin, protože během př...

Zdravý žaludek u koní

Zdravý žaludek u koní je důležité téma, a to zejména v souvislosti s krmením. Koně jakožto býložravci jsou životně nastaveni na neustálý příjem malých dávek krmiva bohatého na vlákninu a chudého na bílkoviny. Koliky a metabolické problémy nás znovu a znovu upozorňují na skutečnost, že trávicí systém u koní je vysoce sofistikovaný, ale zároveň velmi citlivý. Krmný management se tak musí těmto potřebám přizpůsobit.  Proto by mělo platit jednoduché pravidlo: Objemové krmivo má přednost př...