O nákupu

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti: EquiDressage CZ, s.r.o. (AnimalFeed.cz - velkoobchod a maloobchod) se sídlem Ke kladivům 970, Praha 6, 165 00 identifikační číslo: 03735664,  DIČ: CZ03735664 - jsme plátci DPH zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha 2 , oddíl C, vložka 236909 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.animalfeed.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti , se sídlem , identifikační číslo: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném , oddíl , vložka (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 1.3. Ustanov...

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je EquiDressage CZ, s.r.o. IČ 03735664 se sídlem Ke Kladivům 970, 165 00 Praha 6 (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou:    adresa: Statenická 730, 252 64 Velké Přílepy email: obchod@animalfeed.cz telefon:  +420 605 228 601 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů   Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů   Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 o...