Anatomie a fyziologie trávícího traktu koně

Jednotlivé procesy trávení se dělí na příjem krmiva (požití), trávení, absorpci (vstřebání) a vylučování.

Trávení začíná již v tlamě koně. Kůň krmivo přijímá pohyblivým jazykem, řezáky a pysky. Kůň používá tlamu k rozdrcení krmiva, přičemž počet přežvýknutí se u středně velkých plemen pohybuje okolo 50 až 60 žvýknutí za minutu. Velký kůň potřebuje asi 40 minut, aby pojal 1 kg objemového krmiva, zatímco 1 kg ovsa sní asi za 10 minut. S tím souvisí různě velká produkce slin, protože během příjmu krmiva kůň krmivo v hubě zvlhčí slinami. Pro rozmělnění objemového krmiva je zapotřebí více přežvýknutí, tím se prodlužuje doba krmení, a proto je produkce slin výrazně vyšší u objemového krmiva než u koncentrovaného krmiva (jádra). Po spolknutí putuje krmivo jícnem do žaludku. 

zaludek_PR

Žaludek koně je jednokomorová dutina, kde dochází k enzymatickému štěpení potravy pomocí žaludečních šťáv (kyselina chlorovodíková nebo pepsinogen). Žaludek koně má objem 8 až 15 litrů, a je tudíž relativně malý ve srovnání se zbytkem gastrointestinálního traktu. Jícen a žaludek, díky jejich anatomickým rysům, neumožňují koni zvracet. To znamená, že nevhodné, škodlivé krmivo nebo nadměrné množství krmiva kůň vyzvracetnemůže .

Tenké střevo koně se dělí na tři části: dvanáctník (duodenum), lačník (jejunum) a kyčelník (ileum).

Lačník je hlavním místem trávení a se svou délkou 17-28 m představuje nejdelší část tenkého střeva. Trávení v tenkém střevě probíhá enzymaticky. Trávicí enzymy produkované slinivkou tráví proteiny, škroby a tuky. Lačníkové kličky vykazují výraznou pohyblivost a často mění svou polohu, takže je lačník náchylný k uskřípnutí a přemístění.

Kyčelník je dlouhý 0,7 až 0,8 m a má díky svým silným prstencovým svalům relativně úzký průměr. To představuje úzké hrdlo pro přepravu potravy. Protože natrávená kaše navíc v kyčelníku zůstává až 30 minut, než doputuje do slepého střeva, dochází v této části tenkého střeva nejčastěji k zácpě.V tenkém střevě vzniká 80 až 85% zácp.

Tlusté střevo koně dělíme na slepé střevo, tlusté střevo a konečník.

Slepé střevo je dlouhé 1 m a pojme 68 litrů. Zde dochází k trávení celulózy a lze ho tak přirovnat k fermentační komoře. Bakterie a prvoci zde rozkládají nosné látky a další živiny nestrávené v tenkém střevě. Pokud je narušena funkce slepého střeva, může dojít k nadměrnému zahuštění natrávené kaše nebo k nadměrné plynatosti, což může vyústit v zácpu nebo plynovou koliku. Příčinou poruchy může být posun ve složení mikroflóry. Jako mikroflóru označujeme mikroorganismy, kterými jsou bakterie a prvoci, žijící ve střevě.

Krmíme-li velké množství koncentrovaného krmiva s vysokým podílem škrobů, které nemůže být v tenkém střevě stráveno, a zároveň krmíme málo objemového krmiva, pak se místo kyseliny octové tvoří velké množství kyseliny propionové a máselné. Výsledkem toho je pokles pH a slepé střevo je pak překyselené. Toto překyselení (acidóza) způsobuje odumírání mikroorganismů.

Pokud překyselení trvá po delší dobu, dochází nejprve k poškození sliznice. Když je střevní sliznice již poškozená, mohou endotoxiny vstoupit do krevního řečiště a způsobit poruchy oběhu krve v citlivých cévních systémech kopyta, což může vést k laminitidě, tedy ke schvácení.

Dalším důležitým procesem, který probíhá v tlustém střevě, je vstřebávání vitamínů rozpustných ve vodě. Mikroorganismy syntetizují velké množství vitamínů ze skupiny B a vitamin C. Aby mikroorganismy správně fungovaly, potřebují hodně vlákniny z těžko stravitelných uhlovodíků, jako je celulóza nebo pektiny. V tlustém střevě a konečníku se obsah střeva dehydratací zahušťuje. Po průchodu trávicím traktem, který trvá asi 50 hodin, se nestrávené složky potravy vylučují konečníkem. Obsah sušiny v trusu by měl činit 20 až 30%.


Výběr některých produktů pro koně trpící poruchami trávicího traktu:

Derby Gastro Forte je vhodný doplněk pro všechny koně, kteří jsou náchylní k žaludečním problémům. ... více o Gastro Forte

Nature’s Best Esparsette Faser je  vhodný doplněk pro těžce krmitelné koně trpící poruchou trávení.  ... více o Esparsette Faser  

Höveler PUR.Gastro, granule díky složení podporuje především zdravý žaludek u koní.  ... více o PUR.Gastro

 

Pro dobré zažívání také blahodárně působí podávání kaší. Skvělým doplněk může být např. Herba Mash z řady Equinova, který je nezbytnou součástí jídelníčku koně s trávicími problémy: průjem, žaludeční vředy, riziko koliky, zácpa či chronické střevní onemocnění. Obsahuje směs bylin prospívající zažívacímu traktu u koně. Dalším doplněk může být také Höveler Beeren Mash. Jedná se o bezobilnou kaši s bezinkou a ostružinami.Obsahuje složky, které upravují zažívání a mohou mít pozitivní účinek jak na žaludek tak na střeva.

herba_mash

 

Beeren-Mash

Zdravy_zaludek_u_koni

hoeveler-pur-struktur_banner_new